Europa in de Middeleeuwen

Prijs € 25,00
Code INF-187
13 feb. vervalt i.v.m. ziekte docent, verplaatst naar 20 feb.
2 Lezingen
6 en (13 vervallen) 20 februari 2018
Dinsdag 20.00-22.00 uur
Blaercom, Blaricum
Marco van Nunen

Geschiedenis saai? De Middeleeuwen saai? Welnee!

Niet als u uitgelegd krijgt hoe processen en keuzes in die periode in de Europese geschiedenis ons leven van vandaag de dag nog steeds beïnvloeden.

Waarom hebben wij zulke welvarende maatschappijen?

Waarom kennen wij wel democratie en vrijheid?

Waarom hebben wij een rechtsstaat?

Waarom blijken dat moeilijke concepten buiten Europa? 
 

De Europese geschiedenis verschilt op een aantal gebieden sterk van de ontwikkelingen die we buiten Europa zien. Juist daar waar de Europese geschiedenis een andere weg volgt ligt het antwoord op de bovenstaande vragen. In de middeleeuwen zien we dat Europa als het ware voorsorteert voor een heel unieke loop van haar ontwikkeling. Deze twee lezingen zijn bij uitstek geschikt voor mensen die willen begrijpen hoe wij gekomen zijn tot waar we nu zijn in Nederland en meer algemeen in (West-) Europa.

Marco van Nunen studeerde Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Gestimuleerd door de onrust in de wereld in het nieuwe millennium, probeert hij sinds een aantal jaren om mensen door middel van onze geschiedenis meer inzicht te geven in onze wereld. Marco is ervan overtuigd dat geschiedenis wel leuk is als het voldoende verbinding heeft met hedendaagse wereld.

 

Aanvullende informatie

Ga naar top