Informatie

Adres en contactgegevens Cursuslocaties
Openingstijden Vakantieschema
Inschrijving Bestuur en medewerkers
Betaling Aansprakelijkheid en Wet op persoonsregistratie

ADRES EN CONTACTGEGEVENS

Adres Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT Laren
Telefoon 035 - 5312939
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.volksuniversiteithetgooi.nl
IBAN NL57RABO0187429995 t.n.v. de Volksuniversiteit Laren-Blaricum-Eemnes

 

 

 

 

 OPENINGSTIJDEN
‚ÄčHet kantoor is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur (schoolvakanties gesloten). Bureaucoördinator: Karin Schneider.

INSCHRIJVING
Voor alle activiteiten (ook voor lezingen!) dient u zich van tevoren aan te melden. Inschrijven kunt u via onze website of door inlevering/insturen van het inschrijfformulier uit de brochure.
Noteer de datum van de workshop, lezing of cursus in uw agenda.

IBAN
Let op dat u uw IBAN nummer vermeldt waarvan de automatische incasso kan worden afgeboekt. Het IBAN van Nederlandse bankrekeningnummers bestaat uit 18 tekens (cijfers en letters zonder spaties) en bevat ook uw huidige rekeningnummer. U kunt dit nummer vinden op uw betaalpas of afschrijving van uw bank.

Inschrijven via website gaat zó!
Ga naar het thema van uw keuze (links op deze pagina) klik hierop en u krijgt een overzicht van alle activiteiten binnen deze categorie. Klik vervolgens op de activiteit waar u zich voor wilt inschrijven. Op de pagina die nu verschijnt  klikt u op de knop "Voeg toe aan inschrijfformulier".  Als u zich voor meerdere activiteiten wilt inschrijven herhaalt u deze handelingen, er kunnen dus meerdere cursussen op uw inschrijfformulier staan. U ziet dan aan de rechterkant uw inschrijfformulier verschijnen met de door u gekozen activiteit. Klik vervolgens op de knop "Naar inschrijven" om uw inschrijving te voltooien. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving per email. Mocht u deze mail niet ontvangen, controleer dan even uw spambox.


LET OP bij  het invullen van uw rekening nummer:
Het IBAN nummer bestaat uit 18 karakters ZONDER SPATIES.

Ingeschreven en dan?
Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. De inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Schrijf u daarom zo snel mogelijk in, anders bestaat de kans dat de cursus is volgeboekt. Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. Bekijk ook de Algemene Voorwaarden.

Als u uw e-mailadres bij uw inschrijving vermeldt, ontvangt u ongeveer één week voor het begin een e-mailbericht (herinnering) van ons.

Zonder tegenbericht gaat een workshop/lezing/cursus door.

Bij onvoldoende inschrijvingen gaat een cursus niet door. U wordt hiervan ongeveer 7 dagen voor aanvang op de hoogte gebracht.

BETALING
Bij inschrijving via de website wordt automatisch een machtiging door u afgegeven waarin u akkoord gaat met het incasseren van het cursusgeld van het door u opgegeven IBAN-bankrekeningnummer. Het geld zal ongeveer 1-4 weken vóór aanvang van de cursus worden afgeschreven. Annulering van een inschrijving dient altijd schriftelijk te gebeuren. Tot vier weken voor de start van de cursusactiviteit kan dit kosteloos. Hierna is annulering niet meer mogelijk. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen is een restitutie van een deel over de op het moment van de aanvraag resterende lessen mogelijk. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek aan het bestuur te richten. Eénmalige activiteiten komen niet voor restitutie in aanmerking. Bij onvoldoende inschrijvingen gaat een cursus niet door. U wordt hiervan ongeveer één week voor aanvang op de hoogte gebracht.

Restitutie
Annulering van een cursus is uitsluitend mogelijk via het kantoor tot 4 weken vóór het begin van de cursus.

Als u een cursus voortijdig beëindigt dan wordt het cursusgeld van de resterende lessen niet gerestitueerd. Bij onvoorziene omstandigheden waardoor uw deelname aan de cursus redelijkerwijs (niet meer) verlangd kan worden, kunt u een schriftelijk verzoek tot restitutie, met opgaaf van redenen, aan het bestuur van de Volksuniversiteit richten.

In bijzondere gevallen kan het cursusgeld van de resterende lessen gerestitueerd worden onder aftrek van € 15,00 administratiekosten. Uw schriftelijk verzoek tot restitutie, met opgaaf van redenen, dient u te richten aan het bestuur van de Volksuniversiteit.

CURSUSLOCATIES

Laren

Brinkhuis Brink 29
Rosa Spier Huis Esseboom 2

Blaricum

Blaercom Schoolstraat 3
Malbak (Blaricum, Bijvanck) Burg. Tijdemanplein 3 (Tomtom intypen: Wetering 122)

Eemnes

De Hilt Hasselaarlaan 1c
Literaire Werkplaats Meentweg 83 a

Huizen

Wijkcentrum 't Vûronger Schoolstraat 6
Bibliotheek HLB Plein 2000 1

VAKANTIESCHEMA 2017-2018
Tijdens de schoolvakanties vinden er geen cursussen plaats.
Uitzonderingen zijn vermeld in de cursusinformatie.

Zomervakantie 22 juli - 3 september 2017
Herfstvakantie 21 oktober - 29 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december 2017 - 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari - 4 maart 2018
Goede vrijdag 30 maart  2018
Pasen 1 april - 2 april 2018
Koningsdag 27 april 2018
Meivakantie 21 april - 6 mei 2018
Hemelvaartvakantie 10 mei - 11 mei 2017
Pinksteren 20 mei - 21 mei 2017
Zomervakantie 21 juli - 2 september 2018

BESTUUR EN MEDEWERKERS

Bestuur
Hanneke Nolten (voorzitter a.i.), Jan de Jong (penningmeester), Aukje Krul (secretaris), Carla Cahn, Monique van de Kerkhof.

Programmacommissie
Carla Cahn (voorzitter), Emmy van Dehn, Jennifer de Haas, Siline de Jong, Monique van de Kerkhof, Marjoleine Paets en Rien Wesdorp

Overige medewerkers
Karin Schneider (bureaucoördinator),Virginie Ebbinkhuijsen-Driest, Helen van Heuven

AANSPRAKELIJKHEID EN WET OP PERSOONSREGISTRATIE
De Volksuniversiteit Het Gooi is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten. Ingeschreven deelnemers hebben recht op inzage van de gegevens die over hen zijn opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Met volledige inachtneming van de Wet op de persoonsregistratie verleent de Volksuniversiteit op geen enkele wijze inzage aan derden met betrekking tot de gegevens die over deelnemers ooit zijn vastgelegd.

Volksuniversiteiten in de regio

Volksuniversiteit Baarn www.volksuniversiteit.nl/baarn
Volksuniversiteit Hilversum www.volksuniversiteithilversum.nl
Volksuniversiteit Naarden-Bussum www.volksuniversiteitnaardenbussum.nl
Volksuniversiteit Amersfoort www.vuamersfoort.nl

Bij sommige activiteiten werkt de Volksuniversiteit Het Gooi samen met het Brinkhuis en/of de Bibliotheek HLB.

Vrienden van de Volksuniversiteit Het Gooi
Wilt u het werk van de Volksuniversiteit steunen, wordt dan donateur voor minimaal € 15,00 per jaar. U kunt dan één lezing per jaar gratis bijwonen.
Aanmelden bij de VU, tel: (035) 5312939

Ga naar top