Over kunst en architectuur gesproken: De abdij van Cluny

Prijs € 12,50
Code CUL-615
Lezing
21 november 2017
Dinsdag 10.00-12.00 uur
De Hilt, Eemnes
Helmi Hillebrand

Romaanse kerkarchitectuur: Lezing over de opkomst en teloorgang van de machtige abdij en kloosterkerk van Cluny.
De Benedictijner abdij te Cluny (Bourgondië, 90 km boven Lyon) groeide uit tot een omvangrijk monastiek centrum en speelde in de tiende eeuw zowel een belangrijke geestelijke als economische rol. Welke rol speelde het visioen van de monnik Gunzo bij de bouw van de nieuwe abdijkerk, meestal aangeduid als Cluny III? Zowel de monniken als hun abten zijn inmiddels verdwenen uit het door een kloosterstadje omringde complex. De monumentale restanten getuigen tot op heden van de vroegere pracht en praal van de laatste abdijkerk, Cluny III.

Méér lezingen in deze reeks.....

19 december  Imponerende kathedralen  CUL-627
16 januari
     De Renaissance   CUL-633
30 januari   
  Rembrandts idool Lucas van Leyden   CUL-639

Helmi Hillebrand is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht als docente Kunstgeschiedenis en CKV. Daarvoor voltooide zij haar Master Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg. Momenteel geeft de kunsthistorica op bevlogen wijze interactieve lezingen kunst- en architectuurgeschiedenis op diverse locaties. 

Aanvullende informatie

Ga naar top