Culturen langs de Zijderoute

Prijs € 12,50
Code CUL-629
Lezing
27 november 2017
Maandag 20.00-22.00 uur
De Hilt, Eemnes
Ben Meulenbeld

Jarenlang, van de klassieke oudheid tot de late middeleeuwen was de Zijderoute de belangrijkste verbinding tussen oost en west. De handel over de Zijderoute was een belangrijke factor in de ontwikkeling van beschavingen langs die route en bij het verspreiden van de grote religies naar het oosten, zoals het Christendom, de Islam en het Boeddhisme. In deze lezing wordt ingegaan op de geschiedenis en het belang van de Zijderoute.

China werd voor het eerst verenigd door keizer Qin (221 - 207) die met ijzeren hand regeerde. In symbolische vorm nam hij het hele rijk mee in zijn enorme graf in Xian. Het beroemde terracotta leger is hier een onderdeel van. Qin begon de bouw van de Chinese muur met de bedoeling de Centraal-Aziatische ruiterhorden buiten de muren, dus buiten China te houden.

Niettemin had de opvolgende Han dynastie (206 vC - 220 nC) veel moeite met aanvallen van de 'barbaren'. Het probleem was dat China niet beschikte over goede, sterke en wendbare paarden. Toen deze in het verre Ferghana, ten westen van China, werden gevonden, begon de jaarlijkse import van grote hoeveelheden 'hemelse paarden' voor de Han cavalerie.

In deze tijd groeiden in Europa de macht en welvaart van Rome en ontstond een grote vraag naar exotische luxe producten zoals zijde. Langs hetzelfde traject dat de paarden aflegden van Ferghana naar de toenmalige Chinese hoofdstad Chang'an, het huidige Xian, begon het Chinese keizerrijk nu zijde te exporteren naar het westen. Het hoogtepunt van de handel werd bereikt tijdens de Tang dynastie (618 - 907). Voor het transport op het Chinese deel van de Zijderoute was het lastdier bij uitstek de Baktrische kameel.

Ben Meulebeld vertelt u tijdens deze interessante lezing nog veel meer over de Zijderoute.

Aanvullende informatie

Ga naar top